Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

pracownik budowlany

Wielu z naszych klientów potrzebuje wsparcia w sprawach, które są bezpośrednio związane z prawem pracy oraz ubezpieczeń społecznych. To rozległa dziedzina, która wymaga od adwokata nie tylko znajomości przepisów i umiejętności ich poprawnej interpretacji, ale też doświadczenia w obsłudze stosunków pracowniczych. Nasi adwokaci występują zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców, którzy zostali poszkodowani w wyniku popełnionych błędów, zaniedbań, wypadków w pracy, mobbingu oraz innych zdarzeń – losowych i zamierzonych. Podejmujemy się obrony lub oskarżycielstwa nie tylko w przypadku pozwów indywidualnych, ale też zbiorowych.

 

Zakres pomocy – prawo pracy

Zakres naszej działalności jest szeroki i koncentruje się wokół szeroko pojętego prawa pracy. Możesz skorzystać z naszych usług przy:

  • przygotowywaniu i opiniowaniu umów dla pracowników,
  • przygotowywaniu umów o zakazie konkurencji,
  • reprezentowaniu interesów stron narażonych na mobbing,
  • zwolnieniach grupowych i aspektach prawnych takiego przedsięwzięcia,
  • kreowaniu optymalnych warunków pracy,
  • sporządzaniu odwołań od decyzji ZUS,
  • ubieganiu się o prawo do renty, emerytury, odszkodowania, zasiłku chorobowego.

Jeżeli potrzebujesz pomocy doświadczonego prawnika, prosimy o kontakt z naszą kancelarią. Radca prawny staje po stronie pracowników lub pracodawców i z maksymalnym zaangażowaniem występuje w ich imieniu.