Prawo administracyjne

szafa z katalogami

Do naszej kancelarii radcowskiej zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy potrzebują wsparcia w zakresie prawa administracyjnego. Jest to szeroki zakres zagadnień wymagający konsultacji ze specjalistami. Na bazie wieloletnich doświadczeń, posiadanego wykształcenia oraz wiedzy możemy zaoferować swoje kompleksowe usługi. Dotyczą one spraw związanych z regulowanie stosunków między organami administracji publicznej a podmiotami w takich tematach jak:

  • ubieganie się o pozwolenia na budowę, koncesje, licencje,
  • reprezentowanie interesów klientów przed jednostkami administracji publicznej,
  • sporządzanie i opiniowanie wniosków przed i w trakcie postępowania,
  • w odwołaniach od decyzji sądów, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zajmujemy się także sporządzaniem opinii oraz analiz dotyczących spraw z zakresu prawa administracyjnego, materialnego oraz egzekucyjnego.